Χρήση 2008

 
 
Έξοδα 2008
 
Αμοιβές Προσωπικού για την Υλοποίηση Δράσεων       
176.860,62 €
Γενικά Έξοδα
6.761,82 €
Δαπάνες για την Υλοποίηση Δράσεων
146.111,48 €
Τόκοι και Συναφή Έξοδα
22,00 €
Αποσβέσεις Παγίων3.231,39 €
Σύνολο    332.987,31 €
 
Έσοδα 2008
 
Προγράμματα       
87.500,00 €
Χορηγίες    65.050,00 €
Ιδιώτες    7.828,92 €
Αυτοχρ/ση101.418,68 €
Σύνολο    261.797,60 €

 
   
   
   
   
   


 
 
Copyright © 2011 Medsos. All Rights Reserved. Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
Χορηγία φιλοξενίας medsos.gr από την dnHost.gr