Προτάσεις για τη διαχείριση του εθνικού συστήματος προστατευόμενων περιοχών

 
 

Προτάσεις για τη διαχείριση του εθνικού συστήματος προστατευόμενων περιοχών

Attention: open in a new window. PDFPrintEmail
 
 

Προτάσεις για τη διαχείριση του εθνικού συστήματος προστατευόμενων περιοχών

 

Οι προστατευόμενες περιοχές αποτελούν αναντικατάστατο φυσικό κεφάλαιο εθνικής σημασίας. Η αποτελεσματικότητα του συστήματος διοίκησης και διαχείρισής  τους αποτελεί κρίσιμο στοιχείο για την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας και των ευαίσθητων οικοτόπων και ειδών στη χώρα μας.

Στο πλαίσιο του διαλόγου που ξεκίνησε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την ημερίδα-διαβούλευση στις 9 Οκτωβρίου με θέμα «Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών: Παρόν και Μέλλον», δέκα περιβαλλοντικές οργανώσεις κατέθεσαν τις προτάσεις τους με σκοπό να συμβάλουν στην ενίσχυση και βελτίωση του συστήματος διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών και στην αντιμετώπιση των υπαρχόντων προβλημάτων. Στις θέσεις τους, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις προκρίνουν την ανάγκη για στιβαρό κεντρικό συντονισμό από το ΥΠΕΝ και την στήριξη και ενίσχυση των φορέων διαχείρισης ως το πιο ρεαλιστικό σχήμα για τη διοίκηση και διακυβέρνηση του εθνικού συστήματος προστατευόμενων περιοχών.

Πιο αναλυτικά, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις ΑΝΙΜΑ, ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ, Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Εταιρία Προστασίας Πρεσπών, ΚΑΛΛΙΣΤΩ - Περιβαλλοντική Οργάνωση για την Άγρια Ζωή και τη Φύση, MEDASSET και WWF Ελλάς τόνισαν τα εξής κύρια σημεία:


 

 

Η διαχείριση του εθνικού συστήματος προστατευόμενων περιοχών αποτελεί βασική ευθύνη του κράτους και απαιτεί στιβαρό κεντρικό συντονισμό από το ΥΠΕΝ. Η οριζόντια ανάθεση της διαχείρισης σε φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης δεν συνάδει με τη συνταγματική υποχρέωση του κράτους για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Oι φορείς διαχείρισης αποτελούν ένα ρεαλιστικό και καινοτόμο σχήμα διακυβέρνησης και διοίκησης των προστατευόμενων περιοχών που ενσωματώνει διεθνείς ενδεδειγμένες πρακτικές και προσφέρει ένα δυναμικό πλαίσιο για την προστασία της φύσης και τη βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών.

Mέσω της εκπροσώπησης στα διοικητικά συμβούλια των αρμόδιων εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών και άλλων ενδιαφερόμενων και εμπλεκόμενων φορέων, διευκολύνεται ο διάλογος, η επίτευξη συναινέσεων, ο συντονισμός και οι συνέργειες μεταξύ των φορέων αυτών και της τοπικής κοινωνίας με σκοπό τη διαμόρφωση ενός ενοποιημένου συστήματος για τη διατήρηση των προστατευτέων αντικειμένων.

Oι φορείς διαχείρισης μπορούν να αποτελέσουν σημαντικούς παράγοντες για την προώθηση εναλλακτικών και βιώσιμων αναπτυξιακών επιλογών που θα στηρίζονται στην αξιοποίηση του φυσικού κεφαλαίου της χώρας και στη βιώσιμη χρήση των πόρων και των οικοσυστημικών υπηρεσιών.

Ωστόσο, ο θεσμός των φορέων διαχείρισης χρήζει βελτιώσεων, τόσο θεσμικών - ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις αρμοδιότητές τους με σημαντικό στοιχείο την ενίσχυση της φύλαξης των προστατευόμενων περιοχών - όσο και πρακτικών σχετικά με τη χρηματοδότηση και στελέχωσή τους, προκειμένου να μπορέσουν να επιτελέσουν αποτελεσματικά το έργο τους και να επιτευχθεί η προστασία και διατήρηση των προστατευτέων αντικειμένων.

 

Δείτε εδώ το αναλυτικό κείμενο των προτάσεων.


Δείτε εδώ τη σχετική επιστολή προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 
Copyright © 2011 Medsos. All Rights Reserved. Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
Χορηγία φιλοξενίας medsos.gr από την dnHost.gr